VÝSLEDKY 5. ročníka turnaja architektov -VEĽKÁ LOMNICA 2016

Hodnotenie stableford BRUTTO
1. Sebastian Nagy
2. Ondrej Ondriáš
3. Peter Vitko

Hodnotenie stableford NETTO
1. Ľubica Vitková
2. Peter Guga
3. Henrieta Hošovská

Partnerská súťaž
1. Štefan Koluš
2. Rastislav Bilas
3. Igor Kucej

Najdlhší odpal ženy - Henrieta Hošovská
Najdlhší odpal muži - Peter Škvaril
Najbližšie k jamke - Igor Kucej
Najlepší ženský výkon - Soňa Hudecová